പാലിയേക്കര ടോള്‍പ്ലാസയിലെ ടോള്‍ പിരിവ് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവ്

ടോള്‍പ്ലാസ സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം താല്‍ക്കാലികമായി ചൊവ്വാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രം ടോള്‍ പിരിവ് നിര്‍ത്തിവെച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഈമാസം 31 വരെ നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കുകയായിരുന്നു….