കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പിനെ സാഹസീകമായി പിടികൂടി വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരൻ

കിണറ്റിൽ അകപ്പെട്ട പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ ശരീരത്തിൽ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടിവിടാതെ വീണ്ടും കയറിൽ കരക്ക് കയറുകയായിരുന്നു പട്ടിക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് റെസ്ക്യൂ വാച്ചർ പേരാമംഗലം സ്വദേശി ശ്രീക്കുട്ടൻ.