യുവജന പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു

DYFl സംസ്ഥാനത്തെ കാൽ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന യൂണിറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന
യുവജന പ്രതിഷേധം
DYFI എയ്യാൽ വായനശാല യൂണിറ്റിലും സംഘടിപ്പിച്ചു .
DYFl പന്നിത്തടം മേഖലാ ട്രഷറർ കെ.വി ഗിൽസൻ ,CPI(M) എയ്യാൽ വെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി E. R ഹരിദാസ് , യുണിറ്റ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ A.M ധീരജ് , മിഥുൻ എയ്യാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s