അഴീക്കോടന്‍ രാഘവന്‍ രക്തസാക്ഷി ദിനമായ സെപ്തംബര്‍ 23ന് കാലത്തു പന്നിത്തടം ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ കീഴിൽ 28 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

അഴീക്കോടന്‍ രാഘവന്‍ രക്തസാക്ഷി ദിനമായ സെപ്തംബര്‍ 23ന് കാലത്തു പന്നിത്തടം ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ കീഴിൽ 28 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബ്രാഞ്ച് സെക്രെട്ടറിമാരുടെയും ലോക്കൽ കമ്മറ്റി മെമ്പർമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് . പന്നിത്തടം സെന്ററിൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം കെ.ഡി. ബാഹുലേയൻ അനുസ്‌മരണം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു . ലോക്കൽ കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളായ ഫ്രാൻസിസ് കൊള്ളന്നൂർ , അഡ്വ കെ എം നൗഷാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കെ.കെ മണി , ജയകൃഷ്ണൻ , ശങ്കരനാരായണൻ , അനൂഷ് സി മോഹൻ , ശ്രീജിത്ത് കുഴിപ്പറമ്പിൽ, വിൽസൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s