കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ 2-ാം വാർഡ് പൂർണമായും അണുനശീകരണം നടത്തി KSU ലക്ഷം വീട് നെല്ലിക്കുന്ന് യൂണിറ്റ്

*

വേലൂർ: കൊറോണ വ്യാപകമായി വ്യാപിച്ച രണ്ടാം വാർഡ് KSU വിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളെ വച്ച് അണുനശീകരണo നടത്തി. അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനം KSU മലപുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കണൻ നമ്പ്യാർ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കോൺഗ്രസ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമാർ സംയുക്തമായി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വ്യാപാരി വ്യവസായി കുന്നംകുളം വർക്കിങ്ങ് പ്രസിഡന്റ് റഫിഖ് ഐനി കുന്നത്ത് ആശംസ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് റുമൈസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റു ഭാരവാഹികളായ ഇജാസ് , ഉവൈസ്, ഉനൈസ്, ഷാമോൻ, ശ്രീരാഗ് , അബ്ദുള്ള, ബിലാൽ , റാഹിദ്, റിയാസ് , ഫാദിൽ എന്നിവർ അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s