ടടLC പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ മനുകൃഷ്ണനെ ആദരിച്ചു

വേലൂർ ഗോൾഡൻ സിറ്റി ജ്വല്ലറിയുടെ 21ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ടടLC പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ മനുകൃഷ്ണന് തലക്കോട്ടക്കര വികാരി റവ.ഫാ.ജോൺ മൂലനും വേലൂർ ഫോറന പള്ളി വികാരി ഡേവിസ് ചിറയത്തും ഗോൾഡൻ സിറ്റി പ്രൊ പൈറ്റർ ജോസഫ് തറയിലും ചേർന്ന് ഉപഹാരം നല്കി ആദരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s