2019-20 പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിൽ A+ നേടിയ ഐറിൻ മരിയ പി ആന്റണിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റ് എ.എം. നിതീഷ് ഉപഹാരം നല്കി അനുമോദിച്ചു

2019-20 പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിൽ A+ നേടിയ ഐറിൻ മരിയ പി ആന്റണിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡൻറ്റ് എ.എം. നിതീഷ് ഉപഹാരം നല്കി അനുമോദിച്ചു. വ്യാപാരി വ്യവസായി കോൺഗ്രസ്സ് ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻറ്റ് റഫീക്ക് ഐനിക്കുന്നത്ത് പൊന്നാട അണിയിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുന്നംകുളം നിയോജകമണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വിഷ്ണു ചിറമനേങ്ങാട്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ശ്രീരാഗ് എന്നിവർ അനുമോദനചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s