മരത്തംകോട് എ കെ ജി നഗറിൽ ഓൺലൈൻ പഠനസഹായമൊരുക്കി ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് 2006 -09 ബ എ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ചും , കടങ്ങോട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സും

ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് അസൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മരത്തംകോട് എ കെ ജി നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ടെലിവിഷൻ നൽകി . ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് 2006 -09 ബി എ ഫങ്ക്ഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബാച്ച് വിദ്യാര്ഥികളായിരുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയും കടങ്ങോട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സും ചേർന്നാണ് ടെലിവിഷൻ നൽകിയത് . ബാച്ച് പ്രെതിനിധിയായി ശ്രീജിത്ത് കുഴിപ്പറമ്പിലും , വ്യാപാരി വ്യവസായി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ഐനിക്കുന്നത്തും , യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ സിജോ എം പി , വിഷ്ണു ചിറമനേങ്ങാട് , ശ്രീരാഗ് , ജോസ് സി വി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ടി വി കൈമാറിയത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s