തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വിദേശത്തു നിന്നും എത്തിയ ഒരാൾക്കാണ്‌ രോഗം സ്ഥിതീകരിച്ചത്.രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടാമത്തെയാൾക്കാണ് തൃശ്ശൂരിൽ കൊറോണ സ്ഥിതീകരിക്കുന്നത്.കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 9569 ആയി. വീടുകളിൽ 9525 പേരും ആശുപത്രികളിൽ 44 പേരുമാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്.ഇന്ന് 8 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 5 പേരെ വിടുതൽ ചെയ്തു. 10 സാമ്പിളുകൾ കൂടി ഇന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. 6 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം ലഭിച്ചതിൽ ഒരെണ്ണം പോസ്റ്റീവും അഞ്ച് എണ്ണം നെഗറ്റീവുമാണ്. പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച 429 സാമ്പിളുകളിൽ 400 എണ്ണത്തിന്റെയും ഫലം ലഭിച്ചു. 29 പേരുടെ പരിശോധന ഫലമാണ് ലഭിക്കാനുളളത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s