പാടശേഖര നീർച്ചാൽ വികസനംരണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 15 ന്


വിൽവട്ടം, നെട്ടിശ്ശേരി, ഒല്ലൂക്കര, വിയ്യൂർ വില്ലേജുകളിലെ പാടശേഖര നീർച്ചാൽ സംരക്ഷണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതി രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 15 ന് രാവിലെ 9.30 ന് കൃഷി, മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ, മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ വി എസ് സുനിൽകുമാർ നിർവഹിക്കും. മുക്കാട്ടുകാര ചിരടംപാലത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ റാഫി ജോസ് പി അധ്യക്ഷനാകും. നബാർഡിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ഗ്രാമീണ അടിസ്ഥാന വികസനനിധി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് കോടിയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 4.38 കോടിയും ഉൾപ്പെടെ 7.38 കോടിയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്നത്. തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 300 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്തിനാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ഉദയപ്രകാശ്, ഡി പി സി മെമ്പർ വർഗീസ് കണ്ടംകുളത്തി, മണ്ണ് പര്യവേക്ഷണ, മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എസ് അംബിക, നബാർഡ് ഡി ഡി എം ദീപ എസ് പിള്ള കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ഇ ഡി ജോണി, ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ സിന്ധു പി ഡി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s