കൊറോണ: കർമ സമിതി രൂപീകരിച്ചു


തൃശ്ശൂർ : കൊറോണ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രവും ചേർന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപന യോഗം നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ചെയർമാനും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കൺവീനറും ആയി കർമസമിതി രൂപീകരിച്ചു.
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് പി. ഐ സജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എം കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൊറോണ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോഗം ചർച്ചചെയ്തു. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി പി ഹനീഷ് കുമാർ ക്ലാസെടുത്തു. ജനപ്രതിനിധികൾ, ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി ടീച്ചർമാർ, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s