പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിമുക്തകേരളം

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിമുക്തകേരളം

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വിമുക്തകേരളം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന വിട പറയാം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ബാഗുകളോടും പേനകളോടും “ശീലമാക്കാംപേപ്പർബാഗും_പേനയും ” എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കേരള പോലീസ് അക്കാദമിയിൽ വെച്ച് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ V. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി നിർവ്വഹിച്ചു. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ജയപ്രകാശ് കേച്ചേരി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ സതീശൻ സുഭദ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. പേപ്പർ ബാഗുനിർമ്മാണത്തിന്റെയും പേപ്പർ പേന നിർമ്മാണത്തിന്റെയും പരിശീലനത്തിനു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി തോമസ് നേതൃത്വം നൽകി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s