ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഹൈ ഡിപ്പൻഡൻസി യൂണിറ്റിന് ആരംഭിക്കും

മുളംകുന്നത്തുകാവ്
തൃശൂര്‍ ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാര്‍ഡിൽ ഹൈ ഡിപ്പന്‍ഡന്‍സി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാന്‍ തുക അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ആദ്യം സെന്‍ട്രല്‍ ഓക്സിജന്‍ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചത്. സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ലേബര്‍ റൂമിന്റെ സമീപത്താണ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള എച്ച് ഡി യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ തീരുമാനം പാവപ്പെട്ട രോഗികള്‍ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയാണ്. പ്രസവ ശേഷം അമ്മ മറ്റൊരിടത്തും കുഞ്ഞ് വേറെ വാര്‍ഡിലും കഴിയേണ്ട അവസഥയായിരുന്നു ഇതു വരെ. മാതൃമരണ നിരക്കു കുറയ്ക്കാനും ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലക്ക് ശുശ്രൂഷ നല്‍കാനും പദ്ധതി പ്രകാരം സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s