ഗവർണ്ണമെന്റും ഗവർണ്ണറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലില്ലായെന്ന് മന്ത്രി എ.കെ.ബാലൻ

തൃശ്ശൂർ : ഗവർണ്ണമെന്റും ഗവർണ്ണറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലില്ലായെന്ന്  മന്ത്രി എ.കെ.ബാലൻ പറഞ്ഞു .നിലവിലുള്ളത്‌ നിയമപരമായ പോരാട്ടമാണ് .പൗരത്വ നിയമഭേദഗതി വിഷയം ശരിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ എതിർപ്പ്‌ പറയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വാർഡ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വാർഡ് വിഭജനം നടത്തുന്നത് ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ടാണ്. യു.ഡി.എഫ് കാലത്ത് നടത്തിയ വാർഡ് വിഭജനം ഒരു വീടിന് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും നമ്പരുകളിലായിട്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ
താൽപ്പര്യമനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
യു.ഡി.എഫ് നടത്തിയ വിഭജനത്തിന് ശേഷം
നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ
ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഇടതുമുന്നണിയാണ് വിജയിച്ചത്. ഓരോ വാർഡുകളാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് വർധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പഞ്ചായത്തുകളുടേയോ, നഗരസഭാ, കോർപ്പറേഷനുകളുടേയോ അതിർത്തികളിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ലെന്നും ബാലൻ പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂരില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ധേഹം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s