ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ SPICMACAY യുടെ മണിപ്പൂരി ന്യത്തം.

ഭാരതീയ കലയ്ക്കും സംഗീതത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ ഡോക്ടർ കിരൺ സേത് 1977 ൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് SPICMACAY.
SPICMACAY യുടെ  വടക്കൻ കേരളം ഭാരവാഹികൾ പ്രാചീന കലയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം കോലഴി ചിന്മയ വിദ്യാലയത്തിൽ ശ്രീ സീനം ബസു സിങ്ങും സംഘവുമാണ് മണിപ്പൂരി നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്.

ശ്രീ ബസു മണിപ്പൂരി നൃത്തത്തിന്റെ പ്രത്യേതകളെ കുറിച്ചും ,വിദ്യാലയത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മണിപ്പൂരി ന്യത്തത്തിന്റെ
ചെറിയ ചുവടുകളും പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. രാസലീല ഉൾപ്പടെ വിവിധ മണിപ്പൂരി നൃത്ത ആവിഷ്കാരം , വേദിയിൽ   അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി
ചിന്മയ വിദ്യാലയ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ജി മുകുന്ദൻ . ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി വേണുഗോപാൽ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി ശോഭന ദേവദാസ് , വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി ഉഷ പ്രേം , സീനിയർ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി അനിത വി എൻ , ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി സബീന
മാധവൻ ,ടീച്ചർ കോഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ജയകൃഷ്ണൻ പൈസിമക്കായ് വടക്കൻ കേരളം ഭാരവാഹി ശ്രീ ഉണ്ണി വാരിയരും പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഡയറക്ടർ ഡോകട്ർ
വി വേണുഗോപാൽ കലാകാരന്മാരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s