വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഹെൽമറ്റ് ധരിയ്ക്കാതെ കണ്ട ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികർക്ക് കമ്മീഷണർ സൗജന്യമായി ഹെൽമറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചു.

തൃശ്ശൂർ : ട്രാഫിക് സുരക്ഷാ വാരാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് ജില്ലയിലുടനീളം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ -10 മണി മുതൽ 11 വരെ സീറോ ആക്സിഡൻറ് മണിക്കൂർ ആയി പരിഗണിച്ച് മുഴുവൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലും പോലീസുദ്യോഗസ്ഥർ ട്രാഫിക് പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖകൾ വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തൃശൂർ നഗരത്തിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്ക് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ. ആദിത്യ IPS നേതൃത്വം നൽകി.

വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഹെൽമറ്റ് ധരിയ്ക്കാതെ കണ്ട ഇരുചക്രവാഹന യാത്രികർക്ക് കമ്മീഷണർ സൗജന്യമായി ഹെൽമറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചു. അഡീഷണൽ ഡി.സി.പി. ശ്രീ.പി.വാഹിദ്, തൃശൂർ എ.സി.പി. ശ്രീ.വി.കെ.രാജു, സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് എസി പി ശ്രീ.എസ്.ഷംസുദ്ദീൻ, ടൗൺ ഈസ്റ്റ് എസ്.എച്ച്.ഒ. ശ്രീ.പി.പി. ജോയ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s