വിയ്യൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിൽ ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് എം എസ് നരേന്ദ്രനാഥ്‌ നിര്യാതനായി.

IMG-20200112-WA0105.jpg

തൃശൂർ: വിയ്യൂർ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിൽ ജോയിന്റ് സൂപ്രണ്ട് എം എസ് നരേന്ദ്രനാഥ്‌ (53)നിര്യാതനായി.ഏറെനാളായി അസുഖബാധിതനായി മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്‌ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.ഭാര്യ മഞ്ജുഷ മക്കൾ അഭിനവ് അഭിജ്ഞന.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s