മുല്ലക്കരമോഷണം ഒരാൾകൂടി പിടിയിൽ

മണ്ണുത്തി : മുല്ലക്കരമോഷണം ഒരാൾകൂടി പിടിയിൽ….. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയായ തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശി പട്ടര് സുരേഷാണ് മണ്ണൂത്തി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s