മരടിലെ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കൽ ; നിയമ ലംഘകർക്കുള്ള സന്ദേശമാണെന്ന് എ.സി മൊയ്തീൻ

തൃശ്ശൂർ : മരടിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കൽ നിയമലംഘകർക്കുള്ള സന്ദേശമാണെന്ന് മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ. തൃശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയും ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങൾ വിദഗ്ദ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ പൊളിക്കലുകളും പൂർത്തിയാകും. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കെട്ടിടത്തിന്റെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യാൻ ടെണ്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്തെ വീടുകൾക്ക് ഇൻഷൂറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽപ്പെടാത്തവ നഗരസഭ പരിഗണിക്കണം. കാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് പൊളിക്കണമെന്നതിൽ വിധി പഠിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s