കോർപറേഷനിലെജെ.എൻ.യു പ്രമേയം; ജനകീയവിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളഒളിച്ചോട്ടമെന്ന് ബി.ജെ.പി

തൃശ്ശൂർ : ജെഎൻ.യു വിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ നടന്ന സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഏകപക്ഷീയമായി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ
കൗൺസിലിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ
അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പി. ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പല വിധ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഭരണപക്ഷവും,പ്രതിപക്ഷവും ഒളിച്ചോടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ കാണുന്നത്. തകർന്ന
റോഡുകളും, അതിലുപരി പൊതുജനങ്ങളെ
ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കും
തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത്
പരിഹാരം കാണേണ്ട കൗൺസിലിൽ
ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത്
ജനങ്ങളെ വിഢികളാക്കുകയാണെന്ന്
ബി.ജെ.പി തൃശൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട്
രഘുനാഥ് സി.മേനോൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s